Regjistrimi i përdoruesit

Shumica e shërbimeve në dispozicion nëpërmjet dyqanit tonë online, kërkojnë regjistrimin e përdoruesit. Shërbime të tilla përfshijnë qasje në historinë tuaj të porosive, ruajtjen dhe mbajtjen e të dhënave personale, duke krijuar një listë të të preferuarave, etj.

Nëse doni të përdorni një nga shërbimet e lartpërmendura, ju do të transferoheni në faqen e identifikimit të përdoruesit ku ju do ju kërkohet të identifikoheni ose të krijoni një llogari të re. Në krye të faqes së regjistrimit të përdoruesit të ri ju do të shihni shënimin “Fushat e shënuara me yll (*) janë të nevojshme, duke identifikuar cilat fusha janë të detyrueshme dhe cilat janë opsionale.

Duke plotësuar në fushat opsionale, ju na ndihmoni të ofrojnë shërbime më të mira dhe më të personalizuara. Përveç kësaj, gjatë regjistrimit ju do tu kërkohet nëse dëshironi të merrni katalogët dhe gazetat tona. Të dhënat tuaja personale dhe preferencat mund të rregullohen në çdo kohë në të ardhmen thjesht duke u Identifikuar.

Mbrojtja e të dhënave dhe siguria

Commerce Corp mban të dhëna me informata të konsumatorëve me qëllimin e vetëm ofrimin e shërbimeve që Klientët tanë kërkojnë. Informacioni juaj personal (emri, adresa, telefoni dhe e-mail) trajtohen dhe ruhen me kujdes në bazë të ligjeve dhe direktivave Europiane dhe atyre Shqiptare për mbrojtjen e të dhënave personale dhe përdoren vetëm për qëllime tregtare (dërgesën e porosive dhe promovimin e produkteve). Ju ruani të drejtën për të kërkuar ndërprerjen e marrjes së informacionit të marketingut në çdo kohë.

Nëse keni ndonjë kundërshtim për përdorimin e të dhënave tuaja personale, ose ju dëshironi për të korrigjuar, të ndryshuar, ose për të fshirë ato, ju lutem na kontaktoni me çdo mjet të mundshëm.

Përveç kësaj, në qoftë se ju preferoni për tu kontaktuar përmes një kanali të veçantë të komunikimit ose në një kohë të caktuar, ju lutem na informoni në përputhje me rrethanat.