Ne kushtojmë rendësi të madhe në punësimin, trajnimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore. Ne jemi thelbësisht në kërkim për të rinjtë, produktiv dhe të aftë për tu përshtatur me kërkesat e teknologjisë së re, të fortë në karakter, me aspiratat e punës në një mjedis profesionist, por edhe shumë bashkëpunues.

Selia e kompanisë: Rr, Medar Shtylla, pll. Kika, shk.2, kati.9, ap.35

Bashkohu me ekipin tonë

Dërgo CV-në tuaj nëpërmjet formularit online të aplikimit në vijim, nëpërmjet postës elektronike: info@shoptv.al.