Garancia Gold

Nëse vëreni mosfunksionim gjatë përdorimit të produktit, edhe pas kalimit të afatit të kthimit 15-ditor, ju mund të kërkoni që të merrni garancinë Gold.

Ju lutem lexoni në pyetjen të lidhura në seksionin e ndihmës për më shumë informacion mbi këtë.

·A mund të montoni produktet e mia?

A.

Disa Produkte mund të dërgohen të para-montuara brënda Shqipërisë. Këto produkte kanë një shënim të veçantë në faqen e plotë të produktit dhe në shportë, së bashku me një tregues të kostos shtesë.

·A ofroni garanci të produktit dhe shërbimit?

A.

Të gjitha produktet tona janë të mbuluara nga garancia e artë.

Garancia jonë e artë siguron që të gjitha produktet që keni blerë janë zgjedhur nga radhët dhe linjat e prodhimit të kompanive më të mëdha ndërkombëtare të shitjes direkte.

Garancia jonë ju ofron një periudhë 15-ditore të kthimit të parave mbrapa, përveç në blerjet e bëra përmes rrjetit tonë të dyqaneve ku vetëm zëvendësimet e produktit janë të mundshme.

Përveç sa më sipër, Garancia jonë e artë mbulon mosfunksionim e produktit dhe ju ofron falas shërbimin e riparimit nga teknikë të kualifikuar që shkon, në varësi të produktit, nga 6 muaj deri në 2 vjet.