Kushtet e Përdorimit

1. KUSHTET E PERGJITHSHME TE DYQANIT ELEKTRONIK

Faqja e internetit aktuale është nje dyqan elektronik për shitjen e mallrave nepermjet internetit (më tej “Dyqani”) e kompanisë nen emrin “Commerce Corp” që ka selinë e regjistruar në Rr. E Dibres, pll.Nr.4, perballe Viles Goldi, Tirane Shqiperi (më tej  “Kompania”). Më konkretisht, sipas kushteve të përgjithshme të kësaj marrëveshjeje të pranishme kompania dëshiron të përcaktojë në mënyrë të qartë, kthjellët dhe të plotë, në bindje me parimet e besimit të mirë dhe me dispozitat mbi vlefshmërinë e kontratave, kushtet dhe rregullat nën të cilat ajo hyn ne transaksione, sipas ligjeve dhe dispozitave mbi tregtinë në distancë.

2. PERGJEGJESITE E DYQANIT

Kjo faqe e internetit e pranishme mund të përmbajë linqe ose shenja që lidhen me faqet e tjera të internetit të cilat i përkasin ose janë të administruara nga palët e treta. Kompania nuk administron dhe as monitoron dhe për këtë arsye nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me ndonjë informacion, produkt ose shërbim të përmbajtura në ta. Si pasojë, për çdo problem që mund të lindin gjatë vizitës / përdorimin të tyre ju jeni të detyruar për të adresuar veten direkt në faqet e internetit përkatëse të cilat mbajnë përgjegjësinë përkatëse për ofrimin e shërbimeve të tyre.

Dyqani kontrollon për ndonjë defekt ose për cilësinë e keqe të produkteve të ofruara për Klientët e saj. Të gjitha produktet janë të paketuara me kujdes dhe dërgohen në gjendje të shkëlqyer. Megjithatë, nëqoftëse vërtetohet ekzistenca e një produkti të dëmtuar në sasinë e dërguar ju mbani të drejtën e kthimit dhe keni mundësinë për ta zëvendësuar atë me shpenzimet tona të dërgimit, ose të rimbursoheni.

3. PERGJEGJESITE E VIZITORIT / PËRDORUESIT

Përveç kësaj, vizitori / përdoruesi me përgjegjësi deklaron se ai është ligjërisht në gjendje për të hyrë në kontratën e tanishme si dhe për të shfrytëzuar këtë faqe interneti në bazë të kushteve dhe rregullave që përshkruhen në të. Vizitori / përdoruesi bie dakord dhe pranon se ai është financiarisht përgjegjës për çdo përdorim të faqes së internetit të pranishme, si dhe për përdorimin e llogarisë së përdoruesit nga të tjerët – përfshirë personat bashkëjetues me të. Vizitori / përdoruesi bie dakord për të monitoruar çdo përdorim të kësaj faqe të caktuar të bërë nga persona nën-moshë (pershkruar nga legjislacioni i vendit ku eshte rregjistuar domain) duke përdorur llogarinë e tij ose emrin e tij.

4. ANULLIMET E PRODUKTIT & KTHIMET

Porosia që ju keni vendosur përmes dyqanit online mund të anulohet në çdo kohë para faturimit duke na kontaktuar përmes e-mail, përmes telefonit, ose duke anuluar urdhrin përmes faqes së vrojtimit të porosive. Nëse ju vendosni për të anulluar një urdhër të paguar me karte krediti shuma e plotë do të kreditohet menjëherë në kartën tuaj të kreditit.

Për blerjet e bëra përmes dyqanit online, me telefon ose postë, ju mund të ktheni produktet brenda 15 ditëve nga data e dorëzimit dhe të kërkoni për një zëvendësim të produktit ose të një rimbursimi. Në mënyrë që kthimi juaj të pranohet, produkti duhet të jetë në paketimin e tij origjinal në gjendje të mirë dhe produkti duhet të jetë i papërdorur. Produkti duhet të shoqërohet me të dhënat e plota të kontaktit të dërguesit dhe pranimit të blerjes (faturën përkatëse).

Në qoftë se janë plotësuar kushtet e mësipërme, Kompania menjëherë do të zëvendësojë produktin në fjalë. Tarifat e paketimit dhe dorëzimit nuk janë të rimbursueshme. Ju lutem vini re se sendet e higjenës personale si dhe në bazë të marrëveshjes për të drejtat intelektuale të tilla si CD-të dhe Videokasetat nuk janë të kthyeshme, përveç nëse paketimi origjinal i tyre i sigurisë ka mbetur i paprekur.

Përveç nëse rregulloret e mësipërme janë përmbushur në tërësi, produkti juaj do të kthehet tek ju dhe kompania nuk do të ketë asnjë detyrim të mëtejshëm.

Pakot duhet të kthehen duke ndjekur udhëzimet e përfshira për pakon tuaj, mbartur në të faturën tuaj të kthimit. Kostoja e kthimit të produktit është e mbuluar nga ana e konsumatorit. Nga ana tjetër ju mund të ktheni një produkt të blerë përmes internetit ose postës përmes një dyqani fizik ShopTV Store. Ju mund të gjeni adresat e dyqaneve përmes përzgjedhjes “Na Kontaktoni”.

Për produktet e blera nëpër dyqanet tona, ju nuk mund të kërkoni rimbursimin e parave të holla, por ju mund të kërkoni për një zëvendësim produkti brenda periudhës 15-ditore, me kusht që mallrat e kthyera të jenë në gjendje të shkëlqyer.

5. ANKESAT

Nëse keni ndonjë ankesë në lidhje me produktet apo shërbimet tona, ju lutem na kontaktoni përmes emailit apo telefonit. Pasi ankesa juaj është e kontrolluar dhe ne do ju kontaktojë sa më parë të jetë e mundur.

6. PËRDORIMET MANIPULUESE TE KARTES SE KREDITIT TE KLIENTIT

Transaksionet e kartës së kreditit të bëra përmes dyqanit online do të paraqiten në deklaratën tuaj bankare me emrin “Commerce Corp”.

Nëse do të ketë një përdorim të konfirmuar mashtrues të kartës tuaj të kreditit, pagesa juaj mund të anulohet pas një kërkese te banka që ka lëshuar kartën e kreditit e cila do të hetojë ankesën ose akuzën tuaj. Për këtë arsye ju duhet menjëherë të njoftoni bankën emetuese, pas zbulimit të një dukurie të tillë. Në mënyrë që ajo të anulojë kartën dhe të parandaloj përdorimin e saj nga personat e paautorizuar.

7. NDRYSHIMI I KUSHTEVE AKTUALE

Dyqani i rezervon vetes të drejtën për të ndryshuar ose rinovuar kushtet e transaksionit dhe detyrimet aktuale. Kompania administrative e kësaj faqe interneti aktuale merr përsipër detyrimin për të rinovuar tekstin aktual në përputhje me rrethanat.

8. LIGJI NË FUQI DHE KUSHTET E TJERA

Të gjitha transaksionet e kryera përmes këtij Dyqani aktual janë të rregulluara në bazë të ligjeve Shqipëtare, Komunitetit Evropian si dhe nga konventat përkatëse ndërkombëtare.

Çdo dispozitë e kushteve të mësipërme e cila do të konsiderohet të jetë kundër ligjit pushon automatikisht të jetë e vlefshme dhe është nxjerrë nga kjo kontratë aktuale, në çfarëdo mënyre nuk ndikon në vlefshmërinë e pjesës tjetër të kushteve.